Čo je to software?

Prečo sa software neobjavuje na Röntgenových snímkach? Pretože je to virtuálny nástroj!

 Je to programová aplikácia alebo sada programov určených na riadenie hardvéru, komunikáciu s používateľom a vykonávanie určitých úloh. V súčasnosti je software nevyhnutnou súčasťou každodenného života a biznisu. Vďaka softwaru môžete zvýšiť efektivitu vašej práce a zlepšiť svoje podnikanie.

Naša firma sa od roku 1991 zaoberá vývojom vlastného programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy podnikateľských subjektov. KODAS Informačný systém – KIS má okrem základných programov pre vedenie účtovnej agendy máme aj viacero doplnkových agiend a špecializovaných nadstavieb. 

Naša ponuka v oblasti software

programy KIS software

Programy KIS

Umožňujú efektívne spravovať a riadiť vaše podnikanie, vrátane správy skladových zásob, fakturácie a účtovníctva.

nadstavby KIS software

Nadstavby KIS

Rozširujú funkčnosť vašich existujúcich informačných systémov a umožňujú vám prispôsobiť ich na mieru vašim podnikovým potrebám.

hosting software

CLOUD služby

Riešenie pre ukladanie a spracovanie dát, kde dáta nie sú uložené lokálne na fyzickom zariadení, ale na vzdialenom serveri.