Servisná zmluva = bezproblémový chod IT vo vašej spoločnosti

V súčasnosti sa bez výpočtovej techniky nezaobíde žiadna spoločnosť. Počítače, tlačiarne, počítačová sieť, internet, tonery a príslušenstvo od výmyslu sveta. To všetko je na kvalitné fungovanie každej modernej firmy nevyhnutné. Sú rôzne cesty, ako si spomínané veci zabezpečiť – svojpomocne, zavolať podľa potreby IT firmu alebo mať partnera, ktorý nás pozná a postará sa o to, aby v našom podnikaní po technickej stránke neustále všetko fungovalo hladko a bez problémov. Každá z týchto možností má svoje pre a proti.

Správa IT profesionálnou firmou

Tiež už si predstavujete tie pravidelné poplatky? Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o najdrahšie riešenie. Je to však skutočne tak?
 
Začali by sme tým, že výška mesačného poplatku je závislá od stupňa starostlivosti, ktorú dostávate. Vplýva naň veľmi veľa faktorov, napríklad:
 
 • garantovaná doba reakcie na požiadavku,
 

• čas, počas ktorého je služba poskytovaná a zákazník sa vždy dovolá na servisné číslo (napr. PO-PIA 8-16, PO-PIA 6-22, 24/7)

• samotný obsah servisnej zmluvy, v ktorej má byť uvedené predovšetkým to, za čo váš správca IT preberá zodpovednosť. Tiež tu nesmie chýbať vopred dohodnutý počet hodín práce, ktorý zahŕňa cena paušálu.

 
 Náš tip: Zazmluvniť si profesionálny IT servis sa oplatí najmä vtedy, ak radi predchádzate nečakaným výdavkom. Často sa totiž stáva, že v prípade väčšej poruchy alebo potreby väčších technických zmien vo firme je cena jednorázového poplatku za IT služby mnohonásobne vyššia ako cena mesačného poplatku vyplývajúceho zo servisnej zmluvy. V konečnom dôsledku tak, ako zákazník, môžete zbytočne preplatiť.
 
Samozrejme, v prístupe jednotlivých IT firiem sú veľké rozdiely. Niekde ste len „Ticket“ a v lepšom prípade sa dovoláte vždy inému technikovi. Horšie je, ak dostanete pridelené len číslo servisného prípadu a čakáte, kedy sa vám niekto ozve.
 
 U nás fungujeme úplne odlišným spôsobom. Každý náš zákazník má vyčleneného svojho technika (alebo viacerých), ktorý prioritne rieši jeho požiadavky. Dosahujeme tým vyššiu efektivitu a užší kontakt medzi zákazníkom a jeho IT technikom. Spolupráca i samotná komunikácia je potom osobnejšia, rýchlejšia a kvalitnejšia. Môžete sa preto spoľahnúť, že váš technik vás a výpočtovú techniku vo vašej spoločnosti dokonale pozná. Poznanie zákazníka je pre nás základ. Iba vďaka tomu vieme neustále poskytovať kvalitnú starostlivosť a zlepšovať svoje služby.
 
Dobrý správca IT po podpísaní servisnej zmluvy vykoná u zákazníka aj hĺbkový audit. Na jeho základe spozná celkovú technickú situáciu u klienta a ihneď vie navrhnúť kroky, ktoré môžu priniesť zlepšenia v oblasti kvality a bezpečnosti jeho siete.
 
 Zveriť správu IT do rúk profesionálom, teda spoľahlivej firme, vám ako majiteľovi spoločnosti prinesie pokojnejší spánok a vašim zamestnancom v práci vyššiu efektivitu. Venujte sa naplno svojmu biznisu a komplexné služby v podobe dodávok tonerov, riešenie technických problémov či spravovanie internetu nechajte na nás.
sevisná zmluva