Prečo je dôležité mať zálohy dát?

Zálohovanie zhromaždených údajov je dôležitou súčasťou riadenia údajov. Zálohovanie vám umožňuje ochrániť sa pred bežnými ľudskými chybami, výpadkami techniky, útokmi škodlivého softwaru alebo neočakávanými výpadkami elektrického prúdu. V týchto prípadoch sa zálohy údajov stávajú vaším partnerom, ktorý šetrí váš čas a financie.

Podľa prieskumu spoločnosti BackBlaze percento používateľov, ktorí zálohujú svoje údaje, sa počas desiatich rokov postupne zvýšilo z 65 % na 76 %. Napriek tomu však stále veľká časť, konkrétne 43 % používateľov, sa spolieha na zálohy vykonávané raz za rok. Znepokojujúce je, že 24 % používateľov ani nepremýšľa o vytvorení zálohy. A počet používateľov, ktorí zálohujú denne, je iba 6 %. 

Ale čo presne je záloha údajov? 

Je to proces tvorby kópií naskenovaných údajov a iných podnikových informácií pre prípad, ak by sa nám pôvodné údaje poškodili, zmazali alebo stratili. Následne môžeme použiť tieto záložné kópie na obnovu údajov, čím zabezpečíme nepretržitosť podnikania aj po nečakanej chybe. 

V minulosti sa údaje zálohovali tak, že sa stiahli z pevného disku počítača na malé diskety, ktoré boli uchovávané vo fyzických krabiciach. Dnes nám však technologický pokrok umožňuje zálohovať údaje aj na diaľku a ukladať ich na malé prenosné zariadenia. Cloudové služby a súvisiace možnosti nám umožňujú údaje ukladať na vzdialené miesta, čo znamená, že sú v bezpečí aj v prípade, že sa niečo stane s našou fyzickou infraštruktúrou. Okrem toho existujú aj technológie, ktoré nám ponúkajú automatizované možnosti zálohovania. 

A prečo je to všetko také dôležité?  

Ochrana pred kybernetickými útokmi 

Kybernetické útoky sa stávajú čoraz častejšími. Ak by sa nám podarilo byť obeťou útoku ransomware, môžeme vďaka záloham údajov vyhnúť tomu, aby sme sa nechali vydierať kyberzločincami. 

Úspora peňazí 

Strata údajov môže byť drahá, a to nielen z hľadiska vytvorenia údajov odznova, ale aj z pohľadu straty efektívnosti podnikania a dôvery zákazníkov. Investovanie do spoľahlivého riešenia pre zálohovanie nám nakoniec ušetrí nemalé náklady. 

Zálohovanie môže zachrániť firmu 

Ak príde k strate údajov, môžeme ich ľahko obnoviť zo záložných kópií a nemusíme prerušovať prevádzku kvôli opätovnému vykonávaniu stratených úloh. Moderné riešenia pre zálohovanie údajov umožňujú rýchle obnovy kritických údajov, čo zaručuje nepretržitosť. Štúdia ukazuje, že 60 % podnikov nemôže prežiť ani 6 mesiacov po strate údajov. Pravidelným zálohovaním si však môžeme zabezpečiť bezpečnosť údajov a kontinuitu podnikania v prípade straty údajov.

Ak ide o podnikovo kritické údaje, zvážte plán zálohovania 3-2-1. 

Vzťah so zákazníkmi 

Zálohovanie údajov je kľúčom k udržaniu dôveryhodného vzťahu so zákazníkmi. Strata ich údajov by mohla poškodiť povesť vašej spoločnosti a narušiť dôveru, ktorú vo vás majú. Dobré zálohovacie riešenie signalizuje, že zabezpečujete ich údaje seriózne a zaručuje im, že sú v bezpečných rukách. 

Stratégia zálohovania 3-2-1

Stratégia zálohovania 3-2-1 je metóda, ktorá zabezpečuje správne kopírovanie a neustálu obnoviteľnosť vašich údajov.  Vytvorte tri kópie vašich údajov na aspoň dvoch rôznych úložných riešeniach, pričom jedno z nich je uložené na vzdialenom mieste. 

Tri kópie: Týmto spôsobom zabezpečíte, že každý jednotlivý údaj má dve duplicity, čo chráni pred poškodenými súbormi alebo stratou záloh údajov. 

Dve rôzne spôsoby úložiska: Použitím dvoch oddelených a rôznych metód úložiska sa chránite pred stratou všetkého, ak jedna metóda úložiska zlyhá. 

Jedna kópia na vzdialenom mieste: Okrem toho využitie vzdialeného úložného riešenia môže ochrániť pred rizikami spojenými s miestnymi výpadkami alebo inými nepredvídanými problémami. 

3-2-1

Cloud 

Medzi najbežnejšie spôsoby zálohovania údajov patrí využívanie cloudového úložiska. 

  • Jednou z výhod cloudového zálohovania je jeho jednoduchosť a pohodlie. 
  • Zálohovanie do cloudu je rýchle a dá sa urobiť odkiaľkoľvek. Nemusíme mať žiadne špeciálne zariadenie ani software.  
  • Cloudové úložisko je tiež bezpečným spôsobom uchovávania údajov. Naše údaje sú chránené na serveroch pred fyzickými hrozbami a sú šifrované počas ich prenosu. 
  • Cloudové úložisko je cenovo veľmi dostupné, najmä ak porovnáme jeho cenu s nákladmi na vlastnú úložnú infraštruktúru.  
  • Keď sa naše potreby na údaje zväčšujú, môžeme jednoducho rozšíriť svoje cloudové úložisko, aby sme týmto potrebám vyhoveli. 

Aké konkrétne cloudové služby by ste mali používať? 

  • Google Drive, iCloud, Dropbox, Backblaze, iDrive a Microsoft OneDrive. 

Zálohovanie údajov je jednou z tých oblastí, kde môžeme využiť moderné riešenia na ochranu našich cenných údajov pred stratou, nečakanými udalosťami alebo zlyhaním technológie. Zistite si viac o rôznych možnostiach zálohovania, nájdite to, čo najlepšie vyhovuje vašim potrebám a urobte si istotu, že vaše dáta sú v bezpečí.