Ako Sa Dotkne Povinné Zaokrúhľovanie Hotovostných Platieb Majiteľov EKás?

Cieľom novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách je minimalizovať potrebu používania 1 a 2 centových mincí. Mali by sa tak znížiť náklady podnikateľov a zjednodušenie vydávania mincí pri platbách v hotovosti.

Ako teda bude zaokrúhľovanie v eKasách vyzerať v praxi?

Treba tu zdôrazniť, že zaokrúhľovanie na celých 5 centov sa týka len hotovostných platieb. Na platbu platobnou kartou sa táto povinnosť nebude vzťahovať. Aplikovať sa bude matematické zaokrúhľovanie okrem prípadov, keby platba bude 0,01 alebo 0,02 centov. V týchto prípadoch sa platba zaokrúhli nahor na 5 centov.

Príklad:

Pôvodná cena Zaokrúhlená cena

0,11 centov 0,10 centov

0,12 centov 0,10 centov

0,13 centov 0,15 centov

0,14 centov 0,15 centov

0,15 centov 0,15 centov

0,16 centov 0,15 centov

0,17 centov 0,15 centov

0,18 centov 0,20 centov

0,19 centov 0,20 centov

0,20 centov 0,20 centov

V prípade, že sa zákazník rozhodne pre kombináciu platieb v hotovosti a platobnou kartou, zaokrúhľovať sa opäť bude len suma platená v hotovosti.

Táto zmena sa dotkne každého, kto predáva a prijíma platby v hotovosti. Jedným z riešení je upraviť ceny na celých 5 centov. V tom prípade môžete fungovať ako doteraz a nie je potrebné riešiť žiadne Upgrady. Toto však nebude možné pre všetkých.

Pre väčšinu podnikateľov bude potrebné vykonať upgrade pokladnice tak, aby od 1.7.2022 fungovala správne a spĺňala podmienky v hore uvedenej novele zákona. Tu si každý výrobca stanoví svoje podmienky, ceny a aj spôsob akým sa Upgrade bude vykonávať.

Čo na to výrobcovia ELCOM, BOWA či FiskalPro?

ELCOM upgradovací balík spoplatnila sumou 50 € bez DPH. Tento Upgrade bude potrebné vykonať do 1.7.2022 a keď nastane uvedený dátum pokladnica si automaticky aktivuje potrebné funkcie a pri predaji spustí zaokrúhľovanie. eKasa na ktorej bude potrebné vykonať Upgrade bude musieť byť registrovaná v ELCOM Cloud, odkiaľ sa po zaplatení stiahne upgradovací balík. Okrem stiahnutia Upgrade bude ELCOM Cloud slúžiť aj na evidenciu všetkých tržieb, vkladov a výberov. Ďalej ponúkne možnosť exportu a tlače rôznych druhov uzávierok.

BOWA a A3 Soft (FiskalPRO) upgradovací balík spoplatnili sumou 59 € bez DPH. A rovnako je ho možné nainštalovať kedykoľvek do 1.7.2022 a po tomto dátume sa automaticky aktivuje.

Na to, aby vaše eKasy od 1.7.2022 pracovali spoľahlivo a v súlade s novelou Vám preto odporúčame, nenechávať si riešenie na poslednú chvíľu, ale obrátiť sa na overenú servisnú organizáciu v dostatočnom časovom predstihu. Ak v súčasnosti servisnú organizáciu nemáte, alebo ste s ňou prestali spolupracovať, radi Vám s tým pomôžeme. Problematike pokladníc sa už venujeme viac ako 25 rokov a sme servisným partnerom Výrobcov BOWA, ELCOM a A3 Soft (FiskalPRO).

Ekasa zaokruhlovanie