Správa Bytov – Seminar

KODAS Žilina, s.r.o. a
Slovenská Priemyselná a Obchodná Komora v Žiline

Vás srdečne pozývajú na seminár

Programy pre správu bytových a nebytových priestorov

KODAS Žilina už 20 rokov pripravuje programové vybavenie v oblasti správy bytových a nebytových priestorov. V praxi správcu sa odráža nielen zmena trhu, legislatívy ale aj vývoj nových technológií a požiadavky užívateľov bytov. Rozhodli sme sa sprístupniť užívateľom aj nové technológie, ktoré by mohli priniesť vyššiu efektívnosť práce správcu a zvýšenie spokojnosti užívateľov bytov.

Cieľom seminára je oboznámiť manažérov a užívateľov programov s novými užitočnými funkciami. Vysvetliť možnosti nových technológií a pripravených riešení v oblasti bytového hospodárstva.

Seminár je určený pre manažérov a pracovníkov v oblasti správy bytov. Spoznáte nové funkcie programov, dozviete konkrétne praktické riešenia využívania nových technológií.

Termín konania: 27. novembra 2012
Miesto konania: Hálkova 31, Žilina, 010 01, sídlo SOPK Žilina

Seminár je zdarma vrátane občerstvenia, počet miest je obmedzený.

 

08:30 – 08:50 Otvorenie

08:40 – 09:00 Predstavenie nových technológií

09:00 – 09:45 KIS BH
Predstavenie všetkých agend riešenia a ich vzájomných väzieb a hlavne nových funkcií na spracovanie účtov po domoch, možnosti importu faktúr od dodávateľov služieb, mailový klient, evidencia súdnych sporov a spracovanie vyhradených technických zariadení

09:45 – 10:00 Prestávka

10:00 – 10:30 INTRANET využitie technológií Internetu v lokálnej sieti
Vysvetlenie možnosti a dostupnosti technológie a praktické ukážky spracovania požiadaviek a evidencie dokumentov

10:30 – 11:00 EXTRANET – poskytovanie informácií užívateľom bytov
praktické ukážky riešenia na poskytovanie informácií užívateľom bytov cez Internet

11:30 – 12:00 INTERNET – vytváranie Internetovej stránky správcu
Efektívny spôsob vytvárania a správy internetovej stránky správcu

12:30 – 13:00 Diskusia

Registrujte sa na tejto stránke
alebo pošlite registráciu mailom na adresu: sustek@kodas.sk

Prístup autobusom mestskej hromadnej dopravy:

Linka Odchod
Žel. stanica
Príchod
Hálkova
6 08:49 08:56
6 08:34 08:41
6 08:19 08:26
22 08:13 08:20
6 08:04 08:11

Prístup autom:
platené parkovanie v priľahlých uličkách a na parkovisku pri starej tržnici
alebo zdarma v obchodnom centre AUPARK.

 

 

 

 

Budova SOPK

Budova SOPK Žilina