Servis registračných pokladníc

Servis registračnej pokladnice môže vykonávať len registrovaná servisná organizácia, to znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:

  • na základe oprávnenia na podnikanie môže vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc,
  • má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc,
  • je zapísaná v registri servisných organizácií vedenom miestne príslušným daňovým úradom servisnej organizácie.

Servisná organizácia zabezpečuje všetky opravy a servis:

  • uvedenie pokladnice do prevádzky alebo odhlásenie pokladnice z prevádzky,
  • odstráňovanie všetkých porúch, ktoré bránia správnej prevádzke,
  • výmenu fiskálnej pamäte,
  • pravidelné prehliadky.

KODAS je registrovaná servisná organizácia podľa zákona pre pokladnice EURO (výrobca ELCOM) a pokladnice DATECS a fiskálne tlačiarne PEGAS (výrobca BOWA).

  • OTÁZKA: Pri prechode na euro sme kupovali novú pokladnicu, teraz ju mám zase kúpiť novú?
    ODPOVEĎ: Nie nemusíte. Väčšinu pokladníc bude možné upraviť na podmienky nového zákona. Zavolajte 041/5555 152 akú značku pokladnice máte a my Vám povieme čo sa dá s tým robiť.

Pozrite si vybrané ceny registračných pokladníc alebo fiskálnych tlačiarní.