Programovanie

Koľkokrát ste si pri práci s počítačom povzdychli: “…keby to ten program robil takto, ušetrím množstvo času” alebo “keby som mal program čo vie …tak zarobím stokrát viac”

Ak sa Vám to stáva častejšie buď treba program, ktorý používate, “vylepšiť” alebo úplne vymeniť za nový. Nič ľahšie, stačí zavolať do KODASu.

Spracujeme Vám zdarma analýzu Vašich potrieb a navrhneme riešenie. Na základe takejto prvej diagnostiky dostanete návrh funkcií, cenu a možný termín dodávky v podobe ponuky. A Váš sen sa môže realizovať. Vývoj programového vybavenia zahrňuje:

  • konzultácie so zákazníkom k jednotlivým detailom funkčnosti,
  • návrh údajovej základne,
  • návrh algoritmov,
  • programovanie,
  • odladenie na skúšobných dátach.

Otázky a odpovede:

OTÁZKA: To musí byť drahé.
ODPOVEĎ: Návratnosť investícií do IT riešení je veľmi rýchla. Ak je cena realizácie taká vysoká, že sa vynaložené prostriedky niekoľko násobne nevrátia, asi to nie až tak dobrý nápad. Cenu Vám povieme vždy pred zahájením vývoja a návratnosť sa približne dá vždy odhadnúť.

OTÁZKA: Čo keď zle odhadnete pracnosť, a potom prídete s požiadavkou na ďalšie peniaze?
ODPOVEĎ: Cena, ktorú stanovíme je konečná a nemôže sa jednostranne zmeniť. Na jednej strane váhy sú sľúbené funkcie a termíny dodávky a na druhej strane váhy je zodpovedajúca cena. Ak zákazník nezmení požiadavky na funkcie a termíny nie je dôvod meniť ceny.

OTÁZKA: Ak zmením požiadavku?
ODPOVEĎ: Vašu požiadavku budeme analyzovať. Zmeníme návrh funkcií a zvážime dopad na pracnosť a termíny. Na nové zadanie predložíme znova funkcie, termíny a ceny

Pozrite si vybrané ceny