Počítačové siete

Počítačová sieť je komplexná infraštuktúra na riešenie informačných tokov a zdrojov. Sila a prínos výpočtovej techniky sa plne prejavuje až v počítačových sietiach. Spojenie viacerých počítačov do počítačovej siete umožňuje technicky využívať spoločné zdroje a spoluprácu užívateľov. Vďaka počítačovým sietiam je možné využívať široké spektrum funkcií. Dnes už počítačová sieť tvorí univerzálne prostredie pre prenos hlasu, dát a obrazu. Počítačovú sieť je potrebné budovať vždy na základe podrobných znalostí o potrebách užívateľa na služby siete ako sú súborové služby, pošta, intranet, extranet, prístup do Internetu, archivácia, zdieľanie spoločných zdrojov a pod.

Počítačová sieť je zložitý systém. Stabilitu a bezpečnosť siete zaručuje dobrý návrh, odborná realizácia a správa siete počas prevádzky.

Ponúkame Vám:

 • technický a systémový návrh siete, ktorý zohľadní:
  • požadované užívateľské funkcie a programy, ktoré budú na sieti využívané,
  • technické požiadavky rýchlosť, výkon a kapacitu zdieľaných prostriedkov,
  • maximálny požadovanývýkon,
  • požiadavky na bezpečnosť prevádzky,
  • minimálne náklady na správu,
 • technickú realizáciu štruktúrovaného kabelážného systému v rámci budovy alebo areálu,
 • dodávku a inštaláciu potrebných serverov,
 • bezpečné pripojenie siete do Internetu,
 • pripojenie vzdialených počítačov k centrálnemu serveru,
 • správu počítačovej siete.

OTÁZKA: Sme malá firma dvaja spoločníci a sekretárka a účtovníčka v jednej osobe. Každý má svoj stolový počítač. Čo potrebujeme na vytvorenie počítačovej siete?
ODPOVEĎ: Počítače sa káblom pripoja k jednému prepínaču (switch), ktorý zabezpečuje prepojenie medzi počítačmi. K prepínaču je možné zapojiť aj Internet, spoločné tlačiarne, prípadne iné spoločné zariadenie ako napr. skener. Súbory je možné sťahovať priamo z adresára na sekretárkinom počítači. Od každého počítača je potrebné priviesť kábel na jedno miesto, kde sa umiestni prepínač (switch), ktorý zabezpečí prepojenie počítačov prípadne iných spoločných zariadení.

 Riešenie poskytuje KODAS-systems, s.r.o. kontaktujte ich TU