Počítačové siete

Počítačová sieť je komplexná infraštuktúra na riešenie informačných tokov a zdrojov. Sila a prínos výpočtovej techniky sa plne prejavuje až v počítačových sietiach. Spojenie viacerých počítačov do počítačovej siete umožňuje technicky využívať spoločné zdroje a spoluprácu užívateľov. Vďaka počítačovým sietiam je možné využívať široké spektrum funkcií. Dnes už počítačová sieť tvorí univerzálne prostredie pre prenos hlasu, dát a obrazu. Počítačovú sieť je potrebné budovať vždy na základe podrobných znalostí o potrebách užívateľa na služby siete ako sú súborové služby, pošta, intranet, extranet, prístup do Internetu, archivácia, zdieľanie spoločných zdrojov a pod.

Počítačová sieť je zložitý systém. Stabilitu a bezpečnosť siete zaručuje dobrý návrh, odborná realizácia a správa siete počas prevádzky.

Ponúkame Vám:

 • technický a systémový návrh siete, ktorý zohľadní:
  • požadované užívateľské funkcie a programy, ktoré budú na sieti využívané,
  • technické požiadavky rýchlosť, výkon a kapacitu zdieľaných prostriedkov,
  • maximálny požadovanývýkon,
  • požiadavky na bezpečnosť prevádzky,
  • minimálne náklady na správu,
 • technickú realizáciu štruktúrovaného kabelážného systému v rámci budovy alebo areálu,
 • dodávku a inštaláciu potrebných serverov,
 • bezpečné pripojenie siete do Internetu,
 • pripojenie vzdialených počítačov k centrálnemu serveru,
 • správu počítačovej siete.

OTÁZKA: Sme malá firma dvaja spoločníci a sekretárka a účtovníčka v jednej osobe. Každý má svoj stolový počítač. Čo potrebujeme na vytvorenie počítačovej siete?
ODPOVEĎ: Počítače sa káblom pripoja k jednému prepínaču (switch), ktorý zabezpečuje prepojenie medzi počítačmi. K prepínaču je možné zapojiť aj Internet, spoločné tlačiarne, prípadne iné spoločné zariadenie ako napr. skener. Súbory je možné sťahovať priamo z adresára na sekretárkinom počítači. Od každého počítača je potrebné priviesť kábel na jedno miesto, kde sa umiestni prepínač (switch), ktorý zabezpečí prepojenie počítačov prípadne iných spoločných zariadení.

 

Navštívime Vás, zdarma vykonáme prvotnú diagnostiku stavu a možnosti modernizácie Vašej siete, pripravíme návrh a cenovú ponuku na dodávku a správu siete.