Komplexné IT riešenia

V KODASe realizujeme naše dodávky komplexne. Na základe potrieb a možností zákazníka navrhneme optimílne riešenie. Dodávame a inštalujeme počítače, registračné pokladnice a počítačové siete, vyvíjame a inštalujeme programy, zaškoľujeme obsluhu na ich ovládanie, dodávame spotrebný materiál potrebný pre prevádzku výpočtovej techniky a zabezpečujeme servis. Znalosti našich odborníkov sú zárukou vysokej odbornosti a kvality našich služieb.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Pri požiadavke na kúpu programov alebo výpočtovej techniky sa v osobnom rozhovore podrobne zaoberáme:

 • úlohami, ktoré chce riešiť,
 • funkciami, ktoré má výpočtová technika plniť,
 • očakávaniami užívateľa.

Na základe takéhoto rozhovoru zdarma vykonáme analýzu Vašich potrieb a navrhneme jednotnú koncepciu a dlhodobú stratégiu budovania a využívania informačných technológií a postupné kroky ako k tomuto riešeniu dospieť.

Poskytujeme konzultácie a riešenia na:

 • technickej úrovni:
  • riešenie kabeláže alebo rozšírenie kabeláže,
  • vybudovanie bezdrôtovej siete,
  • rozšírenie a pripojenie nových technických prostriedkov (počítačov, serverov, tlačiarní monitorov a pod.),
  • spôsob prepojenia vzdialených počítačov a pobočiek,
  • konsolidácia a virtuálizácia serverov,
  • pripojenie registračných pokladníc, snímačov čiarových kódov a iných zariadení,
 • systémovej úrovni:
  • návrh siete,
  • spôsob prístupu do Internetu,
  • bezpečné a spoľahlivé servery a pripojenie k nim,
  • optimalizácia tlače,
 • na aplikačnej úrovni:
  • bezpečné riešenie e-mailovej komunikácie,
  • Intranet vo firme,
  • zálohovanie a obnova dát,
  • antivírusová ochrana,
  • optimalizácia licencií programového vybavenia Microsoft.

OTÁZKA: Prerobiť všetko od začiatku znamená, ale veľké náklady vývoj je taký rýchly, že keď skončím, aby som začínal od začiatku.
ODPOVEĎ: Návrh siete je potrebné urobiť s výhľadom do budúcna, ale nemusíme ho realizovať okamžite. Každá firma v priebehu asi tak 5 rokov vymení skoro všetky počítače. Tak ako sa budú prirodzene počítače vymieňať tak sa bude meniť celý návrh. A takmer so 100% istotou Vám môžeme garantovať, že tá výmena bude lacnejšia ak navrhneme moderné systémové riešenie oproti súčasnému stavu.

OTÁZKA: Veľmi by nám pomohlo v sklade pripojenie prenosných snímačov čiarového kódu, ale vyžadujeme funkcie aké sa štandardne neposkytujú.
ODPOVEĎ: V rámci vývoja programového vybavenia zabezpečujeme pripájanie technických prostriedkov a vývoj neštandardných funkcií. Návrh riešenia sa deje na základe analýzy požadovaných funkcií.