Semináre – informačné technológie

Oblasť informačných a komunikačných technológií zažíva v súčasnosti búrlivý rozvoj. Každý deň prichádzajú nové technplógie a nové zariadenia. Aby sme pomohli užívateľom zorientovať sa, vybrať si čo je pre ich oblasť použitia vhodné a čo nie, rozhodli sme sa organizovať semináre a konferencie, ktoré sa budú venovať podrobnejšie vybraným technológiam. Užívatelia sa na nich dozvedia podrobné informácie o možnostiach využitia vo svojej praxi.

Pripravované :

Už uskutočnené:

Na seminári sme predstavili spoločné riešenie využitia čiarových kódov v riadení skladu.