Riadenie a sledovanie skladových zásob – Seminár

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Počítače & Programovanie s.r.o.
KODAS Žilina s.r.o.

dňa 29. 3. 2012 uskutočnili seminár

Riadenie a sledovanie skladových zásob

Seminára sa zúčastnili nielen zástupcovia firiem, ale aj vysokoškolskí pedagógovia a študenti. Otvorenie semináru mal na starosti RNDr. Emil Šustek. Po ňom nasledoval Ing. Ondrej Kaduc z firmy P&P s.r.o., ktorý oboznámil účastníkov s problematikou čiarových kódov. Ďalší prednášajúci (RNDr. Valter Petrů – KODAS Žilina, s.r.o. a Miroslav Nottný – P&P s.r.o.) predviedli praktické ukážky príjmu a výdaja zo skladu prostredníctvom snímača čiarového kódu. Jedným z bodov programu bola ukážka elektronického obchodu e-KIS, ktorú prezentoval Radovan Bušovský (KODAS Žilina, s.r.o.).

Účastníci seminára si mohli vyskúšať ako sa pracuje so snímačmi čiarových kódov. Dozvedeli sa ako môže používanie snímačov čiarového kódu zjednodušiť a urýchliť prácu v jednotlivých oblastiach podnikania. Účastníci sa taktiež naučili ako pracovať s analýzami v skladovom hospodárstve.

Prezentácie na stiahnutie: KODAS Žilina, s.r.o. P & P, s.r.o.

Fotogaléria