Veľkoobchod

Obchod dnes vyžaduje rýchlosť a komplexnosť. Každý obchodník chce mať čo najmenšie zásoby, ale splniť každú objednávku, mať tisíce položiek v cenníku a robiť individuálne ceny pre každého zákazníka, sledovať množstevné rabaty, ponúkať náhrady sortimentu, sledovať záruku, šarže, odtiene, evidovať palety a iné obaly, príjem záloh, odpočet záloh pri fakturácií, fakturačné limity na zákazníkov, zákaznícke konto, riešenie reklamácií.

A to sú len niektoré úlohy kladené na obchodníkov dnes. Ako ich všetky plniť a byť pri tom rýchlejší ako konkurencia?

Rozhodujúci nástroj je vhodný informačný systém, ktorý je správne implementovaný. Informačný systém KIS je od začiatku programovaný tak, aby vyžadoval od užívateľa minimálnu prácu a poskytoval čo najviac informácií. Užívateľ nemusí zadávať informácie, ktoré už on alebo niekto do systému zadal. Bohaté funkcie programu umožňujú pružne riešiť potreby zákazníka. Program sa prispôsobuje tak, ako sa vyvíjajú aktivity a potreby. Špecifické požiadavky vnášaju jednotlivé komodity. Máme skúsenosti a vyriešené postupy pre:

  • stavebniny,
  • drevo,
  • hutný materiál,
  • alkohol,
  • drogéria,
  • železiarský tovar,
  • elektroinštalačný materiál,
  • kurenársky a vodoinštalačný,
  • potraviny.

Otázky a odpovede:

OTÁZKA: Mám stálych zákazníkov, s ktorými každý rok dohadujem individuálne ceny. Je možné do cenníka zabudovať individuálne ceny pre každého zákazníka?
ODPOVEĎ: Každý zákazník môže mať individuálne ceny buď percentom oproti štandardnému cenníku, alebo úplne samostatné ceny. Ak niektorá položka nemá individálnu cenu použije sa štandardná, na individuálné ceny sa nevzťahujú akcie.

OTÁZKA: Obchodujem s alkoholom, kde sú povinné hlásenia o predaji liehu.
ODPOVEĎ: Program KIS vie vytvárať a zasielať tieto hlásenia.

OTÁZKA: Mám pracoviská po celom Slovensku, chcem aby prednostne predávali tovar, ktorý je na sklade na niektorom pracovisku.
ODPOVEĎ: Počítače na všetkých pobočkách je možné zapojiť do jednej počítačovej siete, tak aby pracovali so spoločnou databázou. Buď má zákazník vlastný server, alebo pripojíme počítače na server KODAS. (Pozri hosting) Prístupové práva určujú čo môže užívateľ, v ktorom sklade robiť. Prvotné nastavenie urobíme počas implementácie na zákalde analýzy cieľov a potrieb firmy. Ak zákazník žiada tovar, ktorý na danom pracovisku (sklade) nie je, obchodník vidí či vôbec na nejakom sklade firmy taký tovar je.

OTÁZKA: Náš obchodník pravidelne obchádza zákazníkov, zbiera objednávky a zisťuje informácie. Potrebujeme ich efektívne zaznamenávať a prijímať len objednávky na tovar, ktorý máme a vieme dodať.
ODPOVEĎ: Ochodníkovi s notebokom a mobilným Internetom, KIS umožňuje vzdialený prístup a plnohodnotnú prácu aj cez Internet.

OTÁZKA: Potrebujeme vyhodnocovať predaj podľa pobočiek ale aj podľa jednotlivých druhov tovaru bez ohľadu na pobočku. Naviac pracujeme zákazkovým spôsobom a na zákazke sa môžu podieľať aj viaceré pobočky, a preto potrebujeje vyhodnocovať aj jednotlivé zákazky.
ODPOVEĎ: Spôsob sledovania nákladov je možné nastaviť individiduálne pre zákazníka v definícií štruktúry firmy. KIS umožňuje sledovať výnosy a náklady presne podľa Vašich potrieb. KIS naviac poskytuje vlastné analýzy a štatistiky. V prípade špeciálnych potrieb je možné exportovať informácie do tabuliek Excelu na spracovanie špeciálnych analýz alebo grafov.

OTÁZKA: Veľký problém máme so sledovaním a vybavovaním reklamácií.
ODPOVEĎ: KIS Vám umožní podrobnú evidenciu informácií na vybavovanie reklamácií Vašich zákazníkov u Vašich dodávateľov. Ak si zakúpite internetovú nadstavbu eKIS zákazník môže na Internete sledovať ako sa jeho reklamácia vyvíja.

Pozrite si vybrané ceny