Účtovníctvo on-line

Ak sú všetky počítače, ktoré pristupujú do informačného systému KIS, v jednej budove alebo areáli spojeného lokálnou počítačovou sieťou je to výborné – niekedy. Ak má firma viac pracovísk, ktoré sú vzdialené, nastáva otázka ako spracovávať doklady zo vzdialených pracovísk. Zabezpečiť aktuálnosť informácií stavu skladov, záväzkov, pohľadávok na všetkých pracoviskách je ťažká úloha. Niektoré situácie je možné riešiť spôsobom prácou s kópiou databázy, zasielaním dát dávkovým spôsobom, ale je to zložité a nestačí.

Rozvoj informačných technológií umožňuje budovať počítačové siete, ktoré spájajú vzdialené počítače do jednej lokálnej počítačovej siete. Aj počítače na vzdialených pracoviskách pristupujú priamo k spoločnej databáze, teda on-line. On-line pripojenie k databáze nám prináša veľa výhod, hlavne:

  • jednoduchšia správa KIS,
  • nie je nutné zložito prenášať dáta v súboroch,
  • dáta sú vždy aktuálne,
  • archivuje sa len jedna databáza v centre.

On-line pripojenie vyžaduje server (počítač, ktorý poskytuje ostatným počítačom v sieti služby), na ktorom je uložená spoločná databáza a technický vyriešené priame prepojenie. Cenovo najvýhodnejšie je využitie Internetu. Nákup a prevádzka servera stojí peniaze. Ponúkame Vám na výber dve riešenia:

  • uloženie databázy na serveri KODAS,
  • uloženie databázy na vlastnom serveri.

Otázky a odpovede:

OTÁZKA: Aké výhody mi prinesie ukloženie databázy na Vašom serveri?
ODPOVEĎ: Počítače na všetkých pracoviskách sa pripajajú k jednej spoločnej databáze. Zákazník nekupuje server, nekupuje serverový operačný systém a databázový program. Postačuje mu počítač, pripojenie do Internetu a môže pracovať. Nemá náklady na priestory, kde umiestni server, nemusí zabezpečovať upgrade, archiváciu, kvalitnú linku do Internetu (s vysokou rýchlosťou uploadu).

OTÁZKA: Naša firma si dáva spracovávať účtovníctvo externe. Môžme to nejako využiť?
ODPOVEĎ: KODAS Consulting s.r.o.sa zaoberá spracovávaním účtovníctva. Vďaka našim riešeniam sú naši účtovníci a ich zákazníci na jednej sieti a pracujú so spoločnou databázou. Ich zákazník sa pripája na server KODAS, kde vytvára faktúry, pokladňu a spracováva sklad. Nad tou istou databázou pracujú účtovníci KODAS Consulting. Zákazník má k dispozícií aktuálne stavy v informačnom systéme. Prakticky nepozná, že je účtovníctvo externé.

Pozrite si vybrané ceny