Služby

Poskytovanie služieb kladie veľké nároky na firmu aj na podporné programové vybavenie. Poskytovanie služieb je veľmi rozmanité. Sklad je možné naplniť tovarom podľa potreby, ale so službami to nejde. Programy musia podporovať procesy, ktoré vo firme prebiehajú. Samostatnú stránku sme venovali správe bytov tu.

SLUŽBY SPOJENÉ S PREDAJOM TOVARU

KIS disponuje rôznymi agendami vytvorenými na podporu poskytovania služieb. Častokrát firmy poskytujú s predajom tovaru sprievodné služby: zmena balenia a predaj v iných merných jednotkách ako bol nákup, montáž alebo dokonca jednoduchá výroba (napríklad varenie jedál, príprava zmesi, výroba nábytku a pod.). Skladové operácie sa potom vykonávajú na základe definovaných “receptov” a postupov.

Opačný prípad je delenie materiálu napríklad sklenárstvo, kde z jedného vstupného kusa vzniká viac dielov a odpad. Funkcia „odpadová norma“ zabezpečuje automatický výdaj vstupného komponentu podľa počtu vyrobených dielov a odpadu s patričnými kontrolami.

SERVISNÁ ČINNOSŤ

KIS umožňuje prijať zariadenie, popísať stav, príslušenstvo a otvoriť zákazku. Počas opravy je možné evidovať vykonané práce prípadne kooperácie na zákazke. Pri vyskladnení dielov zo skladu KIS eviduje zákazku, na ktorú boli diely vyskladnené. Všetky náklady sa načítajú do zákazky. Užívateľ môže vystaviť faktúru, v ktorej budú všetky vykonané práce a materiál alebo pokladničný doklad cez pripojenú fiskálnu tlačiareň.

POŽIČOVŇA

Zákazník si pripraví zoznam zariadení, ktoré bude požičiavať a cenník. Agenda umožňuje evidovať a tlačiť zmluvy o výpožičke. Pri dlhodobých zapožičkách, napríklad stavebné stroje, lešenia, KIS podľa podmienok v zmluve vykonáva priebežnú fakturáciu. Po ukončení zmluvy vypočíta konečnú faktúru. Pri zapožičaní je možný predaj spotrebného tovaru s daným zariadením.

S implementáciou informačného systému pre firmy máme dlhoročné skúsenosti. Naše programy využívajú firmy, ktoré podnikajú v oblasti:

  • jednoduchá textilná výroba,
  • služby spojené s predajom tovaru,
  • požičovňa strojov,
  • montáž a výmena autoskiel,
  • autoservis,
  • správa bytového fondu,
  • sklenárstvo.

 

Pozrite si vybrané ceny