Pre Intranet

Každá firma, aby zabezpečila svoju činnosť vytvára pravidlá. Sú to príkazy vedenia, smerníce, organizačné pokyny alebo inak nazvané dokumenty a stále ich pribúda. Práve tan, ktorý potrebujete, práve ten Vám chýba. Poznáte to hľadáte zmluvy, ponuky, príručky, certifikáty, normy alebo iné dokumenty máte všetky len ten, ktorý potrebujete nie. Nikdy tých dokumentov a príkazov nebude menej, budú len a len budú pribúdať. Preto je potrebné hľadať nástroje, ktoré nám túto situáciu pomôžu zvládnuť.

Najväčšie úložisko dát je Internet. Prečo nevyužiť postupy Internetu aj pre účely Vašej firmy?

INTRANET je využitie technológií Internetu v lokálnej počítačovej sieti. Súčasťou operačného systému WINDOWS server je SHARE POINT. Microsoft SharePoint umožňuje jednoduchšiu spoluprácu medzi ľuďmi. Pomocou aplikácie SharePoint môžu ľudia vo firme zdieľať informácie s ostatnými, spravovať dokumenty od začiatku do konca a publikovať zostavy, vďaka ktorým môžu všetci pracovníci prijímať lepšie rozhodnutia. Ľudia sa majú vo firme venovať práci, podieľať sa na vytváraní zisku a nie pátrať, kde je posledná verzia ponuky alebo projektu, alebo príkazu vedenia alebo…

Tak silný komunikačný nástroj nám poskytuje ďalšie možnosti šírenia informácií vo firme a v okolí, ktoré sú pre firmu dôležité. Všetky firemné procesy potrebujú znalosti na úspešný beh procesu, všetky majú vstupné informácie a majú výstupy, ktoré odovzdávajú. A práve INTRANET poskytuje priestor a nástroje ako zabezpečiť plynulosť toku informácií tak, aby boli k dispozícií práve vtedy, keď ich potrebujeme.

Otázky a odpovede:

OTÁZKA: U nás máme dohodnuté a zabehané postupy aj bez INTRANETu. Papier musí byť to je istota.
ODPOVEĎ: Jeden extrém je vytvárať a evidovať množstvo papierových dokumentov a potom ich skladovať, druhý extrém všetky dokumenty ukladať v digitálnej forme (napríklad v podobe skenovaných obrázkov). Správna cesta je niekde uprostred. V prvom rade je potrebné urobiť analýzu firemných procesov a podporu zavádzať postupne. Dôležité je zvoliť pružný nástroj, ktorý bude reagovať na potreby firmy, ktoré sa časom menia.

OTÁZKA: Naša firma má viacej vzdialených stredísk a naviac máme účtovníctvo a mzdy spracovávané externe.
ODPOVEĎ: Práve preto sú ideálne Internetové technológie. Dnes môžeme vytvoriť jednu informačnú platformu dostupnú z ľubovoľného miesta na Internete. Zároveň vieme bezpečne riadiť, že bude dostupná len tým užívateľom Internetu, ktorým chceme prístup povoliť. Bezpečná výmena medzi Vašim podnikom a poskytovateľom outsourcingu bude veľmi efektívna a bezpečná.

Riešenie poskytuje KODAS-systems, s.r.o. kontaktujte ich TU