Pre elektronickú poštu

Dnes už elektronická komunikácia nie je len textová správa s možnosťou prílohy. Požiadavky na komunikáciu sú ďaleko rozsiahlejšie, samozrejme aj naše riešenia omnoho komplexnejšie.

Serverová aplikácia Microsoft Exchange Server 2010 je základným prvkom programu Microsoft Unified Communications. Poskytuje riešenia komunikácie na firemnej úrovni prostredníctvom správ a zahŕňa e-mailové správy, kalendár, kontakty a hlasovú poštu. Aplikácia Exchange 2010 pomáha dosiahnuť vyššiu úroveň spoľahlivosti a výkonu prostredníctvom funkcií, ktoré zjednodušujú správu, chránia komunikáciu a plnia požiadavky používateľov týkajúce sa väčšej podnikovej mobility. Pomocou nových možností zavádzania a ukladania, zlepšených možností správy priečinka Doručená pošta a integrovanej archivácie e-mailov pomáha aplikácia Exchange 2010 znižovať náklady a dosahovať obchodné výsledky.

Program Exchange ponúka tieto možnosti:

  • spoľahlivá a vysokovýkonná infraštruktúra na komunikáciu prostredníctvom správ, ktorá je menej zložitá a nákladná,
  • používatelia môžu získať rozsiahly prístup ku svojej komunikácii, či už sú v kancelárii, doma, alebo na ceste, a to pomocou jednoduchého štandardného rozhrania v osobnom počítači, na internete alebo v telefóne,
  • flexibilita pri prispôsobovaní nasadení podľa vašich jedinečných potrieb a zjednodušený spôsob pomoci, vďaka ktorým majú používatelia e-mailovú komunikáciu neustále k dispozícii,
  • schopnosť zabezpečiť citlivú komunikáciu a ochrániť tak súkromné údaje spoločnosti a zákazníkov,
  • schopnosť dosiahnuť a zaručiť dodržiavanie legislatívnych a priemyselných noriem bez zvýšených nákladov.

Zdarma Vám spracujeme návrh riešenia komunikácie medzi pracovníkmi a spracujeme cenovú ponuku. Zabezpečíme technickú realizáciu a následnú správu systému.

Riešenie poskytuje KODAS-systems, s.r.o. kontaktujte ich TU