Podvojné účtovníctvo

HLAVNÁ KNIHA
FINANČNÁ UČTÁREŇ
FAKTURÁCIA
BANKA
HOMEBANKING
POKLADŇA
MAJETOK

KIS – Informačný systém KODAS je balík programov vyvinutý vo firme KODAS na spracovanie podvojného účtovníctva malých a stredných firiem. Univerzálne nastavenie štruktúry firmy umožňuje široké použitie. Je možné rozširovať systém o ďalšie agendy v závislosti na predmete podnikania. Užívateľ si môže definovať vlastné zostavy. Správne použitie dostupných analýz nám odhalia skryté nebezpečenstva a rezervy nášho podnikania.

  • Všetky programy plne podporujú prácu v lokálnej počítačovej sieti. Modulárne programové riešenie umožňuje z programov vybudovať ucelený Informačný systém, ktorý rešpektuje organizačné zvláštnosti firmy.
  • Transakčné prístupy pri práci s databázami zaručujú zachovanie správnosti údajov aj pri kolíznych situáciách technických prostriedkov.
  • Programy ponúkajú veľké množstvo výstupov na obrazovku, tlačiareň alebo do súboru. Výstupy do súborov je možné spracovať pomocou výkonných tabuľkových procesorov a editorov (napr: MS Office ).
  • Systém je pripravený na organizačné zmeny a nové aktivity firmy. Tak ako rastie Vaša firma tak rastie informačný systém KIS s plnou podporou požadovaných aktivít.
  • Firma KODAS garantuje sledovanie a zapracovanie legislatívnych zmien. Keď nastanú dostanete od nás novú verziu programov. Nové verzie neprinášajú len zmeny vynútené legislatívou, ale aj celý rad vylepšení, nových funkcií a hlavne skúsenosti z prevádzkovania systému u mnohých zákazníkov.
  • Funkcia archivácie umožňuje archivovať celú databázu, čo dáva záruku, že archív bude použiteľný bez ďalších zásahov a úprav.

OTÁZKA: Keď má program veľké množstvo nastavení, zvládne to užívateľ?
ODPOVEĎ: Naši konzultanti nastavia parametre programu a vyškolia užívateľov na používanie. Inštalácia, prvá konfigurácia a zaškolenie je v cene programu.

OTÁZKA: Keď potrebujeme špeciálnu zostavu, ktorá nie je v ponuke ?
ODPOVEĎ: Program má nástroj univerzálna zostava. Užívateľ si jednoduchú zostavu vie nastaviť sám.

OTÁZKA: Teraz vznikla povinnosť posielať niektoré hlásenia na úrady cez Internet je to možné v KISe?
ODPOVEĎ: Áno. Priebebežne sledujeme legislatívu a včas pripravujeme funkcie, ktoré plnia čo je povinné a využívajú možnosti, ktoré sa objavia.

OTÁZKA: Z banky si viem stiahnuť bankový výpis v digitálnej podobe. Musím ho opisovať, alebo dokáže KIS importovať elektronický bankový výpis?
ODPOVEĎ: Formát bankových výpisov a príkazov na úhradu v digitálnej forma sa líšia podľa jednotlivých bánk. Vie pracovať so súbormi všetkých bánk, ktoré operujú na Slovensku.

Pozrite si vybrané ceny