Maloobchod

Pre maloobchodný predaj je typické, že nás nezaujíma kto tovar kúpil a predajca musí povinne používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá vystavuje daňový doklad bez uvedenia odberateľa. Na predaj môžme použiť klasickú registračnú pokladnicu prepojenú s počítačom alebo fiskálnu tlačiareň.

Registračné pokladnice umožňujú pripojiť váhu, snímač čiarového kódu. Samotná pokladnica môže byť prepojená s počítačom. Široký sortiment pokladníc umožňuje užívateľovi zvoliť správnu pokladnicu, podľa umiestnenia (stánok, tržnica, obchod, reštaurácia), podľa počtu položiek a ďalších požiadaviek.

Fiskálna tlačiareň s počítačom a vhodným programom plne nahrádza registračnú pokladnicu. Zabezpečuje skladovú evidenciu.

Budovanie vernostných programov však vyžaduje zaviesť nejakú evidenciu zákazníkov. V prípade počítača s fiskálnou tlačiarňou poskytujeme sledovanie nákupov podľa zákazníckych kariet.

Predajňa (bufet, novinový stánok, predajný pult na tržnici)

Ak nie je potrebné sledovať stav zásob a ceny sa často nemenia postačuje samostatné nasadenie registračnej pokladnice (odkaz na typy pokladníc a ich určenie). Registračná pokladnica môže pracovať autonómne a môžeme k nej pripájať zariadenia ako snímače čiarového kódu a váhy. Registračnú pokladnicu je možné pripojiť k počítaču. Počítač Vám zjednoduší a zrýchli prácu (umožní naplniť pokladnicu položkami, cenami, snímať predaje, eviduje skladové zásoby atď.) Počítač môže byť v kancelárii trvalo prepojený s pokladnicou káblom. Pokladnica pracuje samostatne teda off-line. Presný stav zásob je známy až po prenose dennej uzávierky z kasy do počítača a aktualizácia cien z počítača do pokladnice sa deje manuálne na pokyn obsluhy. KIS poskytuje kompletnú skladovú evidenciu, vyhodnotenie predaja a inventarizáciu zásob.

Jeden počítač dokáže obslúžiť viacero registračných pokladníc. Takto môžeme vytvárať predajne s viacerými registračnými pokladnicami. (príklad predajne s PC a príklad výdajne jedál)
Systém neumožňuje pracovať s rôznymi cenovými hladinami a zľavami.

Špecializované predajne

Aj malé špecializované predajne majú rôzné požiadavky a vyžadujú vyšší komfort predaja a väčší rozsah funkcií ako operatívne zmeny cien, akciové ceny, podrobnejšie sledovanie zásob na sklade, vernostné programy (predajňa HW, elektroniky, drogéria,…). Častokrát vzniká obchodníkovi povinnosť rôzných výkazov, hlásení a sledovaní. Riešením je použitie počítača s fiskálnou tlačiarňou a programu KIS. Takto vznikne počítačová pokladnica, ktorá pracuje on-line.

Každý predaj sa okamžite zaznamenáva v sklade a máme vždy aktuálny stav skladu. Počítačovú pokladnica môžeme prepojiť počítačovou sieťou s ostatnými počítačmi vo firme, kde beží KIS. Všetky zmeny stavu zásob a zmeny cien sa okamžite premietajú v celom systéme a pokladňa vie pracovať so systémom predajných cien a zliav. Aj počítačová pokladnica umožňuje využívať čiarové kódy a pripájať ďalšie zariadenia. KIS poskytuje kompletnú skladovú evidenciu, vyhodnotenie predaja a inventarizáciu zásob a zároveň integruje predajňu do informačného systému firmy.

Stredne veľká predajňa s viacerými pokladnicami

Ak potrebujeme vybaviť predajňu viacerými predajnými miestami vybavenými registračnými pokladnicami sú dve možnosti:

 1. Off-line

použijeme viac registračných pokladníc a pripojíme ich k jednému počítaču (serveru) a program KIS. Server môže byť zapojený do siete počítačov a sprostredkuje prenos predaja do databázy KIS.

 1. On-line

alebo môžeme do siete zapojiť viac počítačových pokladníc riešenie on-line. Všetky pokladnice sú v tomto prípade zapojené do počítačovej siete. Pracujú nad jednou údajovou základňou a sú zároveň prepojené s počítačmi, na ktorých sa spracuváva sklad a účtovníctvo.

Sieť maloobchodných predajní

Sieť maloobchodných predajní môže byť riešená klasickými registračnými pokladnicami alebo počítačmi s fiskálnymi tlačiarňami. Počítače na predajniach sú zapojené on-line k jednej databáze na podnikovej sieti cez Internet. Riešenie je bližšie popísané v článku Riešenie pre sieť predajní a pre vzdialené prevádzky.

Mobilný predaj
Na mobilný predaj je možné využiť klasickú prenosnú registračnú pokladnicu alebo prenosný počítač s fiskálnou tlačiarňou. V závislosti od spôsobu predaja, typu auta je potrebné zvážiť technickú realizáciu

Implementáciou a nasadením pokladničných systémov máme veľké skúsenosti. Užívateľ musí zvážiť aké funkcie od pokladničného systému očakáva, zvážiť počet PLU (Price list unit – cenníkové položky), ako často sa obmieňajú, ako často sa menia ceny a podobne. Máme skúsenosti s pokladniciami pri predaji komodít:

 • potraviny,
 • drogéria, farby-laky,
 • elektronika, elektro, výpočtová technika, mobily,
 • domáce potreby, železiarstvo,
 • hračky,
 • obuv a kožená galantéria,
 • autosúčiastky,
 • stavebniny,
 • optika,
 • záhradnícke potreby,
 • nábytok, interiérové vybavenie,
 • zlatníctvo,
 • športové potreby,
 • ochranné pomôcky,
 • vodoinštalačný materiál,
 • kancelárske potreby.

OTÁZKA: Mám mloobchodnú predajňu s kurenárskym a vodárenským tovarom, obsluha si často mýli položky a potom mám nesprávny sklad.
ODPOVEĎ: Využívajte čiarové kódy a rozoznávanie tovaru nechajte na počítač. Máme pripravené technické aj programové riešenie, ktoré výrazne spresní a zrýchli prácu obchodníkov.

OTÁZKA: Veľmi obmedzujúcou vlastnosťou pokladníc v našom podnikaní, predávame elektroinštalačný tovar, je počet položiek, ktorý je v každej pokladnici ohraničený?
ODPOVEĎ: V prípade veľkého množstva cenových položiek riešime predaj v hotovosti cez počítač vybavený fiskálnou tlačiarňou Podrobnejšie o pokladniciach

Pozrite si vybrané ceny