Zákaznícke riešenie

Programy KIS, ktoré poskytujeme, pokrývajú potreby firmy v oblasti účtovníctva, predaja tovaru a poskytovania služieb. Podnikateľ hľadá priestor a spôsoby ako sa presadiť. Keď sa pustí do novej oblasti podnikania a inovuje svoje postupy potrebuje na realizáciu výkonné prostriedky a nástroje.

KIS je možné prispôsobiť, tak aby ponúkané funkcie podporovali požadované činnosti. Ale sú firmy s tak špecifickým predmetom podnikania, kde nie je možné prispôsobiť štandardné funkcie. Pre neobvyklé a nové oblasti podnikania poskytujeme individuálne riešenia. Ak už nie je možné poskytnúť požadovanú funkcionalitu zmenou parametrov, tak vyvinieme a pridáme programom nové funkcie.

OTÁZKA: Ak chcem špecifické riešenie je nutné vyvinúť nový program?
ODPOVEĎ: Vo väčšine prípadov postačuje úprava niektorých funkcií existujúcich programov na špecifické potreby zákazníka.

OTÁZKA: Neviem si predstaviť potrebný čas, ani spôsob ako Vám poviem, čo máte programovať pretože sa nerozumiem výpočtovej technike.
ODPOVEĎ: Diagnostiku Vašich potrieb, prvotný návrh riešenia včítane predbežného ocenenia Vám spracujeme zdarma. Ak bude riešenie pokrývať potreby Vašej práce a cena bude prijateľná spracujeme analýzu, v ktorej sa presne definujú funkcie, technické riešenie (ak je treba) a potrebné agendy KIS. Zároveň spresníme cenu, postup a termíny. Takto navrhnutá cena je konečná. Zmenu ceny môže vyvolať iba zákazník zmenou požiadaviek na funkcie alebo technické riešenie. Bohaté skúsenosti a používaná metodika analýzy je zárukou, že presne definujeme čo potrebujete a spôsob ako to dosiahnuť.

Pozrite si vybrané ceny