Jednoduché účtovníctvo

PEŇAŽNÝ DENNÍK
FINANČNÁ UČTÁREŇ
FAKTURÁCIA
BANKA
HOMEBANKING
POKLADŇA
MAJETOK

KIS – Informačný systém KODAS je balík programov vyvinutý vo firme KODAS na spracovanie ekonomických informácií malých a stredných firiem jednoduchého účtovníctva. Univerzálne nastavenie štruktúry firmy umožňuje široké použitie. Je možné rozširovať systém o ďalšie agendy v závislosti na predmete podnikania. Užívateľ si môže definovať vlastné zostavy.

  • Všetky programy plne podporujú prácu v lokálnej počítačovej sieti. Modulárne programové riešenie umožňuje z programov vybudovať ucelený Informačný systém, ktorý rešpektuje organizačné zvláštnosti firmy.
  • Transakčné prístupy pri práci s databázami zaručujú zachovanie správnosti údajov aj pri kolíznych situáciách technických prostriedkov.
  • Programy ponúkajú veľké množstvo výstupov na obrazovku, tlačiareň alebo do súboru. Výstupy do súborov je možné spracovať pomocou výkonných tabuľkových procesorov a editorov (napr: MS Office ).
  • Systém je pripravený na organizačné zmeny a nové aktivity firmy. Tak ako rastie Vaša firma tak rastie informačný systém KIS s plnou podporou požadovaných aktivít.
  • Firma KODAS garantuje sledovanie a zapracovanie legislatívnych zmien. Keď nastanú dostanete od nás novú verziu programov. Nové verzie neprinášajú len zmeny vynútené legislatívou, ale aj celý rád vylepšení, nových funkcií a hlavne skúsenosti z prevádzkovania systému u mnohých zákazníkov.
  • Funkcia archivácie umožňuje archivovať celú databázu, čo dáva záruku, že archív bude použiteľný bez ďalších zásahov a úprav.

Otázky a odpovede:

OTÁZKA: Mám niekoľko predajní, kde predávam papierenský tovar, drogériu a kuchynku. Chcel by som sledovať koľko bol predaj v každej predajni a koľko podľa druhov tovaru. Zároveň koľko je predaj podľa druhov tovaru za celú firmu?
ODPOVEĎ: Spôsob sledovanie výnosov a nákladov je určený v definícií štruktúry firmy. Štruktúra sa definuje pri inštalácií a nastavenie sa môže zmeniť vždy na začiatku roka.

OTÁZKA: Môžem si denník faktúr exportovať do Excelu?
ODPOVEĎ: Každý prehľad, ktorý vidíte na obrazovke, je možné uložiť do súboru .xls.

Pozrite si vybrané ceny