Riešenia

Programy, ktoré Vám pomáhajú

Prečo niektoré projekty nasadenia výpočtovej techniky zlyhávajú?

Väčšina chýb, ktoré pochovávajú počítačové projekty je urobených na začiatku. Firmy sa najčastejšie dopustia nasledujúcich chýb:

 • nemajú určené presne svoje ciele,
 • majú nerealistické ciele,
 • nezmapovali dostatočne svoje procesy,
 • podceňujú zložitosť implementácie a vlastných špecifík,
 • nemajú vyriešené interné fungovanie firmy a logistiku,
 • dodávatelia IT preceňujú svoje sily.

Výsledok je v lepšom prípade zbytočná prácnosť, nevhodné a dezinformujúce výstupy, veľa dopočítavania na papieri. V horšom prípade čistá strata, zbytočne vynaložená námaha, minuté peniaze a nutnosť hľadať iné riešenie.

O úspechu IT projektu rozhoduje správna implementácia

Programového vybavenia, počítačov, notebookov, periférnych zariadení a dobrých nápadov je veľa. Zložité je vybrať komponenty a realizovať užitočné riešenie. Správna implementácia rozhoduje o tom ako bude projekt úspešný.

Ako to robíme my

 • diagnostika situácie a procesov vo firme,
 • analýza potrieb užívateľa a formulácia cieľov,
 • analýza požiadaviek na výstupy pre užívateľov,
 • analýza dostupných dát,
 • návrh riešenia a postupu implementácie,
 • formovanie realizačnej skupiny,
 • presné určenie rozhrania spolupráce s užívateľom prípadne ďalšími dodávateľmi,
 • dodávka technických prostriedkov,
 • vývoj a programovanie,
 • inštalácia a konfigurácia programov podľa výsledkov analýzy,
 • príprava metodiky práce a školenie personálu,
 • pokusná prevádzka,
 • skúšobná prevádzka,
 • odovzdanie podľa výsledkov analýzy.

Čo nás odlišuje od konkurencie?

Pozorne si vyberáme spolupracovníkov

Informatika si vyžaduje ľudí ochotných sa neustále vzdelávať a schopných získané informácie preniesť do svojej každodennej práce.

Komplexný prístup

Neponúkame počítače, programy ale komplexné riešenie: programy, technika, spôsob a postupy ako dosiahnuť cieľ, ktorý sme počas analýzy v spolupráci s užívateľom určili a samozrejme podporu prevádzky.

Zameranie na prevádzkyschopnosť

Vždy dbáme o to, aby užívateľ mohol počítače a programy bez problémov využívať. Pri každom riešení si kladieme otázku: “Čo môže ohroziť akcieschopnosť systému?” a rozmýšľame: “Nedá sa to urobiť spoľahlivejšie a bezpečnejšie?”

Skúsenosti

Sme na trhu od roku 1991 a za 20 rokov vieme čo je dôležité. Všetky riešenia, ktoré Vám ponúkame, sú už preverené praxou.

Špecializácia

Rozsah znalostí potrebných na realizáciu IT projektov dnes už jednotlivec nie je schopný zvládnuť. Na úspešný projekt je potrebný zohratý tím odborníkov.

 

 

Pozrite si naše riešenie v praxi

Prečítajte si prípadové štúdie prípadové štúdie

Pozrite si náš cenník cenník.