Registračné pokladnice

Používanie registračnej pokladnice upravuje zákon 289/2008 Z.z., ktorý:

  • sa týka podnikateľských subjektov, ktoré majú povinnosť evidovania tržieb, servisných stredísk, ktoré môžu predávať pokladnice a vykonávať servis a výrobcov pokladníc, ktorí musia splniť technické požiadavky,
  • definuje nové pojmy a nové postupy pre prevádzku a zaobchádzanie s pokladnicou,
  • pozná elektronickú registračnú pokladnicu (klasická) a fiskálnu tlačiareň, ktorá je súčasťou počítačovej pokladnice.

Zákony v elektronickej forme nájdete aj na www.zbierka.sk, kde sa dá zákon 289/2008 a jeho zmeny 504/2009 a 494/2010 vyhľadať.

Všetky pokladnice, používané po 31.12.2011 musia byť upravené, alebo vymenené za nové, čo môže vykonať iba registrovaná servisná organizácia.

AKO SPLNIŤ POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA?

Obráťte sa na KODAS Žilina, overeného partnera, ktorý doteraz nasadil a prerobil už stovky pokladníc. Vďaka profesionálnemu prístupu, dobrej logistike a kvalifikovaným odborníkom sme to všetko stihli v termínoch, ktoré sa stanovili po vzájomnej dohode s našimi zákazníkmi. Naši zákazníci sa tak vyhli zbytočným stresom, pretože si dohodli termíny, ktoré im vyhovovali.

Preveríme, či je možné Vašu pokladnicu alebo tlačiareň upraviť podľa zákona, alebo musíte kúpiť novú. Zaškolíme Vás a dostanete od nás dokumenty a postupy, v ktorých nájdete všetky potrebné informácie ohľadom nového zákona a nepotrebujete ho sami študovať.

KODAS Žilina – tel.: 041/ 5555 152, 5555 151, e-mail: vojtek@kodas-systems.sk

POUŽÍVATE KLASICKÚ REGISTRAČNÚ POKLADNICU?

KODAS Žilina je registrovaná servisná organizácia pre pokladnice EURO (výrobca ELCOM) a DATECS (výrobca BOWA). Väčšinu pokladníc je možné upraviť, niektoré treba vymeniť.

POUŽÍVATE POČÍTAČOVÚ POKLADNICU?

Nami dodávané fiskálne tlačiarne pre počítačové pokladnice sa dajú pripojiť ku každému programu, ktorý podporuje fiskálne tlačiarne model Pegas FM06 (výrobca BOWA).

Pozrite si vybrané ceny pokladníc

Pozrite si vybrané ceny fiskálnych tlačiarní