Poslanie

Vyvíjať nástroje a dodávať našim zákazníkom také riešenie najnovších informačných technológií, ktoré zvyšujú produktivitu firmy, umožňujú predbehnúť konkurenciu a prinášajú väčší zisk.

KODAS to je

Komplexnosť – od návrhu po realizáciu a zabezpečenie servisu počas celého životného cyklu riešenia.

Kvalita – stabilita riešenia a spoľahlivosť riešenia, podporená včasným a kvalitným servisom.

Kontinuita – naše riešenia sú otvorené, umožňujú rozvoj do budúcnosti podľa potrieb firmy.

Kvalifikácia – zakladáme si na neustálom vzdelávaní a profesionálnom prístupe našich odborníkov.