KODAS Consulting

KODAS Consulting s.r.o.

KODAS Consulting s.r.o. je 100%-ná dcérska spoločnosť KODAS. Bola založená s cieľom podporiť KODAS v teoretickej oblasti ekonomiky. Jej hlavným cieľom je praktické spracovanie účtovníctva a miezd, a zároveň metodicky podporovať nasadenia programov KIS KODAS pre konkrétnych užívateľov, zabezpečovať sledovanie legislatívy, poskytovať odbornú podporu a návrhy rozvoja účtovných programov a testovanie nových verzií programov. Spolupracuje s daňovými a účtovnými poradcami a audítormi.

Základná filozofia firmy

Individuálny prístup, kvalitne, včas a za primeranú cenu zabezpečovať komplexné služby v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva, spolu so spracovaním účtovníctva a miezd.

Poskytované služby

  • spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
  • spracovanie miezd a personalistiky,
  • účtovné poradenstvo,
  • organizácia školení a seminárov.

Vzťah medzi KODAS Consulting s.r.o. a zákazníkom sa riadi zmluvou, ktorá je uzavretá s každým zákazníkom. Zmluva garantuje, okrem iného, záväzok, že uhradíme za zákazníka všetky prípadné pokuty a sankcie, ktoré by zákazník musel zaplatiť z dôvodu nesprávne spracovaného účtovníctva, resp. nesplnenia povinnosti voči úradom štátnej správy.