Hosting

Čo je to ten hosting?

Hosting je prevádzka informačného sytému KIS na serveroch v špičkovom dátovom centre. Odborníci z KODASu preberajú zodpovednosť za prevádzku, aktualizáciu a zálohovanie informačného systému. Užívateľovi odpadajú vysoké vstupné investície na server a následné náklady súviasiace s prevádzkou, údržbou a riešením poruchových stavov servera. Užívateľovi hostingu stačí na prístup k informačnému systému KIS počítač s pripojením na internet.

Vybrané výhody hostingu:

  • Žiadne počiatočné investície
  • Mesačný poplatok účtovaný priamo do nákladov
  • Rovnomerné a plánované rozloženie nákladov
  • Garantovaná dostupnosť použitia služby je 99,9 %
  • Zálohovanie dát na viacerých miestach
  • Ochrana technológií (počítačová technika a programy) pred starnutím
  • Prideľovanie výpočtového výkonu a diskovej kapacity podľa potreby

Ak sa chcete o hostingu dozvedieť viac, môžete nás kontaktovať na vojtek@kodas.sk alebo na telefónnom čísle 041/5555193.