KODAS

Po zrelej úvahe sme sa rozhodli rozdeliť KODAS Žilina, s.r.o. na dve samostatné spoločnosti.  Naďalej obidve spoločnosti úzko spolupracujú a poskytujú komplexné riešenia v oblasti riešenia informačných systémov.

KODAS Žilina, s.r.o. – dodávateľ programov

INFORMAČNÝ SYSTÉM KIS – vývoj, inštalácia, konfigurácia, sprava a servis programov pre účtovníctvo, sklady, mzdy, majetok, ….

KODAS-systems, s.r.o. – dodávateľ počítačov a počítačových sietí

POČÍTAČE A SIETE – návrh, dodávka, inštalácia  a servis  počítačov, serverov, kabeláže, ….

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA – dodávka, inštalácia a servis tlačiarní, skenerov, …

REGISTRAČNÉ POKLADNICE – dodávky, odborný záručný a pozáručný servis.

SERVIS A SPRÁVA IT – široká ponuka vysoko odborných služieb pri zriadení a prevádzkovaní výpočtovej techniky.

Komplexné dodávky výpočtovej techniky a programov z KODASu Vám zaručia, že Vaše IT riešenie bude stabilné, bezpečné, perspektívne a budete mať k dispozícií včasný a kvalitný servis.

Nájdete nás na adrese 010 01 Žilina, Kamenná 20. Takto vyzerá budova:

KODAS_2016_b

POZOR: Mesto Žilina prideľuje adresu Kamenná aj na miestach, kde internetové mapy ukazujú Bánovská cesta. Pre navigáciu použite GPS súradnice alebo Bánovská cesta 7. Parkovanie a vstup do budovy je možný aj z areálu EMtest.